Дивидендлар тўлаш
Ўзбекистон Республикаси 2014 йил 6 майдаги «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ЎРҚ-370-сон қонуни

Дивиденд жамият соф фойдасининг акциядорлар ўртасида тақсимланадиган қисмидир. Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

  • 27.05.2021
  • 349
“Ўзбекистон МЭТ” АЖ томонидан 2020 йил учун дивидент тўловларини амалга оширилиши тўғрисида маълумот

2020 йил якуни бўйича “Ўзбекистон МЭТ” АЖ томонидан 5 390 390,0 минг сўм соф фойда олинган бўлиб, 4 042 792,5 минг сўм (75,0 фоиз) оддий акциялар бўйича дивиденд тўловига (бир дона оддий акцияга 0,078 сўм ҳисобидан).

  • 05.05.2021
  • 384
“Ўзбекистон МЭТ” АЖ томонидан 2019 йил учун дивидент тўловларини амалга оширилиши тўғрисида МАЪЛУМОТ

2019 йил якуни бўйича “Ўзбекистон МЭТ” АЖ томонидан 20 553 591,0 минг сўм соф фойда олинган бўлиб,

  • 05.05.2019
  • 316
>