Dividendlar to'lash
O‘zbekiston Respublikasi 2014-yil 6-maydagi «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida»gi O‘RQ-370-son qonuni

Dividend jamiyat sof foydasining aksiyadorlar o‘rtasida taqsimlanadigan qismidir. Jamiyat aksiyalarning har bir turi bo‘yicha e'lon qilingan dividendlarni to‘lashi shart. Dividend aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi qaroriga ko‘ra pul mablag‘lari yoki boshqa qonuniy to‘lov vositalari yoxud jamiyatning qimmatli qog‘ozlari bilan to‘lanishi mumkin.

  • 27.05.2021
  • 535
“O‘zbekiston MET” AJ tomonidan 2020-yil uchun divident to‘lovlarini amalga oshirilishi to‘g‘risida ma'lumot

2020-yil yakuni bo‘yicha “O‘zbekiston MET” AJ tomonidan 5 390 390,0 ming so‘m sof foyda olingan bo‘lib, 4 042 792,5 ming so‘m (75,0 foiz) oddiy aksiyalar bo‘yicha dividend to‘loviga (bir dona oddiy aksiyaga 0,078 so‘m hisobidan).

  • 05.05.2021
  • 508
“O‘zbekiston MET” AJ tomonidan 2019-yil uchun divident to‘lovlarini amalga oshirilishi to‘g‘risida MA'LUMOT

2019-yil yakuni bo‘yicha “O‘zbekiston MET” AJ tomonidan 20 553 591,0 ming so‘m sof foyda olingan bo‘lib,

  • 05.05.2019
  • 678
>