KBT baholash natijalari
KBT bаholash natijalari
  • 12.04.2022
  • 2601

Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari (15.10.2021)


Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari (15.07.2021)


Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari (15.04.2021)


Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning 2020-yil 9-oylik yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari

Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning 2020-yil 1-yarim yilliy yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari


Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning 2020-yil 1-chorak yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari


Ro‘yxat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 207-sonli qaroriga asosan "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatning 2020-yil 1-chorak yakuni bo‘yicha moliya xo‘jalik faoliyat samaradorligini asosiy va qo‘shimcha muhim ko‘rsatkichlarini baholash mezonlari

>