Muhim faktlar
Muhim faktlar
  • 29.12.2022
  • 1699

O'ZBEKISTON MILLIY ELEKTR TARMOQLARI AKSIYADORLIK JAMIYATINING KORRUPSIYA FAKTLARIGA DOIR MUROJAATLARNI KO'RIB CHIQISH NATIJALARI HAQIDAGI YILLIK HISOBOT


2022-YIL 6-APRELDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 18-OKTYABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 18-OKTYABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 6-IYULDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 30-IYUNDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 24-MAYDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2021-YIL 18-YANVARDAGI 25-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 28-DEKABRDAGI 36-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 16-DEKABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 15-DEKABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 21-OKTYABRDAGI 36-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 21-OKTYABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 30-SENTYABRDAGI 8-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 30-SENTYABRDAGI 8-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 29-SENTYABRDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 28-SENTYABRDAGI 36-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 28-SENTYABRDAGI 32-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 03-AVGUSTDAGI 30-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 30-IYULDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 7-IYULDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 19-IYUNDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 25-MAYDAGI 25-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 06-MAYDAGI 36-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 05-MAYDAGI 8-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 05-MAYDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 27-APRELDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 13-MARTDAGI 2-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 7-APRELDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 11-MARTDAGI 6-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 11-MARTDAGI 8-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2020-YIL 12-MARTDAGI 36-SON MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA MA'LUMOT


2019-YIL UCHUN MUHIM FAKTLAR HAQIDA MA'LUMOT (ARXIV)

 

>