Asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
Asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
  • 13.10.2021
  • 1105

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali  

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yilning 9 oyi uchun asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

51,7
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

47,1
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

43,5
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,3
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

4,6

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yilning 1-yarim yillik asosiy  ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

35,0
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

32,3
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

31,2
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,2
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,1

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yil 1-chorak bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

18,3
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

17,3
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

16,1
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,8
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,0

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 4-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

66,4
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

60,7
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

53,9
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

2,7
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

5,3

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 3-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

47,8

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

43,3

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

38,2

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,8

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,5


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 2-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

32,2

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

29,4

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

26,5

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,2

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,4


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 1-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

17,4

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

16,1

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

14,0

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,85

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

1,9


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2019 yil 9 oylik bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

46,2

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

40,6

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

36,1

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,3

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,6

>