Asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
Asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
  • 08.07.2024
  • 5054

 

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2024-yil 1-

iyul

holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

36,7

 

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2024-yil 1- aprel holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

21,8
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

19,9
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

19,8
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,9
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

1,5

 

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2024-yil 1-yanvar holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

77,9
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

69,6
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

71,2
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,9
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

4,9

 

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2023-yil 1-oktabr holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

57,4
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

50,4
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

52,5
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,1
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,8

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2023-yil 1-iyul holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

38,4
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

34,3
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

35,4
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,1
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,7

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2023-yil 4-aprel holatiga asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

20,1
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

18,5
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

18,8
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,8
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

1,6

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2022-yil 4-chorak bo`yicha asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

74,3
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

66,6
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

67,0
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

2,7
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

5,6

 


 

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2022-yilning 9-oyi uchun asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

54,7
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

48,6
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

46,9
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,7
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,8

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2022-yil 1-iyul holatiga

asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

36,8
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

33,1
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

32,9
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,4
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,4

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2022-yil 1-chorak bo`yicha asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

19,7
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

18,5
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

17,2
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,9
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

1,6

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yil 4-chorak bo`yicha asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

71,3
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

65,6
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

63,8
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

2,15
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

6,2

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yilning 9 oyi uchun asosiy ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

51,7
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

47,1
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

43,5
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,3
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

4,6

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yilning 1-yarim yillik asosiy  ko‘rsatkichlari
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

35,0
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

32,3
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

31,2
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,2
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,1

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2021-yil 1-chorak bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar
I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

18,3
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

17,3
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

16,1
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,8
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,0

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 4-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

66,4
1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

60,7
II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

53,9
III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

2,7
IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

5,3

Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 3-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

47,8

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

43,3

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

38,2

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,8

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

3,5


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 2-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

32,2

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

29,4

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

26,5

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,2

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,4


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2020 yil 1-choragi bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

17,4

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

16,1

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

14,0

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

0,85

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

1,9


Asosiy ko‘rsatkichlar

O‘lchov birligi

2019 yil 9 oylik bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlar

I

Elektr energiyani ishlab chiqarish:

mlrd. kVt·s

“-“

1.1.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha

mlrd. kVt·s

46,2

1.2.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ bo‘yicha

mlrd. kVt·s

40,6

II

Elektr energiya transportirovkasi

mlrd. kVt·s

36,1

III

Elektr energiyasining eksporti

mlrd. kVt·s

1,3

IV

Elektr energiyasining importi

mlrd. kVt·s

2,6

>