Ochiq ma'lumotlar
Davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma'lumotlar
  • 05.07.2023
  • 1289

"O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2023-yilning 6 oyi  bo‘yicha davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma'lumoti

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali

2023-yilning 6 oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 3 625,3 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz. orqali 288 998,3 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 3 898,5 mln.so‘mlik,jami 296 522,1 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

 

"O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2023-yilning 3 oyi  bo‘yicha davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma'lumoti

2023-yilning 3 oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 834,73 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz. orqali 474,6 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 842,9 mln.so‘mlik,jami 2 152,2 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

"O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2022-yilning 12-oyi uchun davomida bo‘yicha davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma'lumoti

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali

2022-yilning 12 oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 14 961,48 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz. orqali 50 267,2 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 32 990,4 mln.so‘mlik,jami 98 219,1 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

"O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2022-yilning 9-oyi uchun davomida bo‘yicha davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma'lumoti

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali

2022-yilning 9-oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 6 463,1 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz orqali - 28 571,3 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 14 574,5 mln.so‘mlik, jami 43 145,8 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2022-yil 1-yarim yillik bo`yicha davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumoti

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali

2022-yilning 6 oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 1 651,2 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz orqali 14 783,7 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 2 608,8 mln.so‘mlik,jami 19 043,2 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

"O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" AJning 2022-yil 1-chorak bo`yicha davlat xaridlari to'g'risidagi ma'lumoti  

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali  

2022-yilning 3 oyi uchun mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 1 320,1 mln.so‘mlik, xarid.uzex.uz orqali 348,9 mln.so‘mlik, xt-xarid.uz - 1 398,7 mln.so‘mlik,jami 3 067,7 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

“O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJda 2021-yil uchun davlat xaridlari to‘g‘risida ma’lumot  

O'zbekiston Respublikasi ochiq ma'lumotlar portali  

2021-yilning mahalliy sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kooperatsiya portali http://cooperation.uz orqali xarid qilish yuzasidan rasmiylashtirilgan shartnomalarga ko‘ra 31 337,47 mln.so‘mlik, exarid.uz orqali 23 349,98 mln.so‘mlik, jami 54 687, 45 mln.so‘mlik tovar hamda xizmatlar xarid qilindi.

>