E’lonlar
Buxgalteriya hisobi va hisoboti boshqarmasi: “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyatining 2021-yil birinchi yarim yillik bo‘yicha hisobot ko‘rsatkichlari
  • 07.07.2021
  • 560

“O‘zbekiston MET” AJning 2021-yil birinchi yarim yillik moliyaviy natijalari to‘g‘risida ma'lumot:

Ko‘rsatkichlar nomi

Biznes reja bo‘yicha

Haqiqatda

%

1

Mahsulotlar sotishdan tushgan sof tushum

9 697 733,00

9 534 539,00

98,32

2

Sotilgan mahsulotlar tannarxi

9 890 662,00

9 815 939,00

99,24

3

Davr xarajatlari, shu jumladan;

144 711,00

133 780,00

92,45

4

Sotish xarajatlari

 

18 911,00

 

5

Boshqaruv xarajatlari

 

23 548,00

 

6

Boshqa operatsion xarajatlar

74 678,00

91 321,00

122,29

7

Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari

23 000,00

41 731,00

181,44

8

Moliyaviy faoliyatning daromadlari, shu jumladan

 

69 159,00

 

9

Foizlar shaklidagi daromadlar

 

122,00

 

10

Valyuta kursi farqidan daromadlar

 

69 037,00

 

11

Moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar

143 842,00

119 017,00

82,74

12

Foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foyda (zarar)

-481 482,00

-423 308,00

87,92

13

Foyda solig‘i

 

 

 

14

Hisobot davrining sof foydasi (zarari)

 

-423 308,00

 

  2021-yil birinchi yarim yillikda mahsulotlar sotishdan tushgan sof tushum haqiqatda 98,32%ga, biznes rejadan 1,68%ga kam bajarilgan bo‘lsa ham, sotilgan mahsulotlarning tannarxi biznes rejada belgilangandan 0,76%ga kamroq xarajatlar amalga oshirilgan. Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari esa biznes rejadan qariyb ikki barobarga ortiq bajarilgan.

  Bundan tashqari, birinchi chorak yakunlari bo‘yicha moliyaviy faoliyatning daromadlari 69 159 mln.so‘mni tashkil etayotgan bo‘lsa, moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlar biznes rejadan 17,26%ga kamroq amalga oshirilganligini ko‘rish mumkin. 2021-yil birinchi yarim yillik yakunlari bo‘yicha Hisobot davrining sof foydasi -423 308 mln.so‘mni tashkil etdi. Bunga asosiy sabab, sotilgan mahsulotlar tannarxining keskin oshib ketishi va moliyaviy faoliyat bo‘yicha xarajatlarning ortishi bilan izohlasak to‘g‘ri bo‘ladi.

 

✍️   Buxgalteriya hisobi va hisoboti boshqarmasi

«O‘zbekiston MET» AJ  Axborot xizmati

http://t.me/uzmetaxborotxizmati

>